Kilpailevat lapset

Maanantai 18-18:45 lattarit / Pasi

Ryhmätunnilla keskitytään latinalaistanssien perustekniikkaan ja rytmin käyttöön. Tekniikkaosiossa lapset toteuttavat opettajan ohjauksessa peruskuvioita ja niihin liittyviä harjoitteita. Tanssia opetellaan erilaisilla harjoituksilla ja leikeillä, jotka tukevat myös koordinaation ja fyysisten ominaisuuksien kehittymistä.

Tavoitteena on onnistumisten kautta kasvattaa lasten motivaatio ja innostusta harjoitteluun.

Pasin mukana tukiopettaja toimii Elisa!

Torstai 18-18.45 vakiot / Mika
Tunti suunnattu kilpaileville lapsipareille.
Tunti sisältää lapsille suunnattuja lämmittelyleikkejä, minkä tavoite on kehittää liikehallintaa ja saada
aikaan tuntemusta fyysisestä kuormittumisesta.
Tunnilla käydään läpi kuvioiden tekniikoita, sekä opiskellaan tarvittaessa uutta.
Esiinymisen harjoittelu ja kokonaissuorituksen läpikäynti on myös iso osa tuntien kokonaisuutta.
Tavoite: Nuorten motivaation lisääminen ja mukavat tanssitunnit.